Nagroda:

Czesław Osękowski, Połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra we wspólny samorząd terytorialny, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016.

gmina

 

Nominacje:

Rafał Reczek, Pielgrzymowanie w PRL na przykładzie pieszych pielgrzymek Duszpasterstwa Rolników Diecezji Gorzowskiej z Klenicy do Częstochowy w latach 1984-1989, wydawca: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, Poznań 2016.

Kamil Wasilkiewicz, Templariusze i joannici w biskupstwie lubuskim (XIII-XVI w.), wydawca: Wydawnictwo Naukowe Contact / ABC (Poznań), Gniezno 2016.

Nagroda Rektora PWSZ w Sulechowie za najlepszą książkę popularnonaukową:

Przemysław Karwowski, Od likierów do Luksusowej. Historia i leksykon produktów Lubuskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych w Zielonej Górze, wydawca: Fundacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria Monte Verde”, Zielona Góra 2016.

Nominacje do Nagrody Rektora PWSZ w Sulechowie za najlepszą książkę popularnonaukową:

Krzysztof Chmielnik, 121 lat z prądem. Czyli z dziejów elektroenergetyki lubuskiej, wydawca: Komitet Organizacyjny XIII konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”, Sulechów 2016.

Mirosław Kasztel, Żagań oraz ziemie Księstwa Żagańskiego w czasach Piastów i Sasów 1202-1549. Kalendarium, wydawca: Oficyna Wydawnicza „Dekorgraf”, Żagań 2016.

Dyplom za walory edytorskie:

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego za książkę Radosława Domke, Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku, Zielona Góra 2016.

Nagroda:

Edward Rymar, Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w średniowieczu (do roku 1535), wydawca: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2015.

rymar

Nominacje:

Marceli Tureczek, Campanae, quae in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015.

Jolanta Skierska, Ludność Zielonej Góry w latach 1652-1766 w świetle ksiąg metrykalnych, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015.

Nagroda Rektora PWSZ w Sulechowie dla najlepszej książki popularnonaukowej:

Ks. Dariusza Gronowskiego, Bp Wilhelm Pluta. Biografia, wydawca: Instytut Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. ; Zielona Góra 2015.

Dyplom za walory edytorskie:

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego za książkę Marcelego Tureczka, Campanae, quae in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku, Zielona Góra 2015.

Nagroda:

Małgorzata Konopnicka, Oficer – urzędnik – dworzanin. Kariery szlachty śląskiej w państwie pruskim (1740-1806), wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014.

Oficer

Nominacje:

ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów państwowych
z lat 1945-1989. T.1, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014.

Marceli Tureczek, Ziemia Lubuska. Społeczny wymiar dialogu o przeszłości i tożsamości, wydawca: Stowarzyszenie Czas A.R.T. ; Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział Zielona Góra, Międzyrzecz - Wschowa - Zielona Góra 2014.

Dyplom za najlepszą książkę popularnonaukową:

Tomasz Andrzejewski, Marcin Kula, Siedlisko poprzez wieki. Z dziejów zamku Karolat, wydawca: Wydawnictwo Reklamowe MARTINUS : na zlec. Fundacji Karolat, Siedlisko 2014.

Robert Piotrowski, 100 lat Parku Róż. Park miejski od Cesarza Wilhelma do dziś, wydawca: Stowarzyszenie Promocji Kultury „Kamienica", Gorzów Wielkopolski 2014.

Dyplom za walory edytorskie:

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego za walory edytorskie książki Małgorzaty Konopnickiej, Oficer – urzędnik – dworzanin. Kariery szlachty śląskiej
w państwie pruskim (1740-1806), Zielona Góra 2014.

Nagroda:

Anna Zielińska, Mowa pogranicza: studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, wydawca: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW), Warszawa 2013.

 

2013

 

Nominacje:

Miron Urbaniak, Kolej Skwierzyna – Stare Bielice: kolejowy modernizm w Polsce, wydawca: Fundacja Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych: Księży Młyn, Łódź 2013.

Radosław Skrycki, Prace kartograficzne w dolinach Odry, Warty i Noteci w okresie fryderycjańskim: Goswien Othmar Schultze i jego wkład w rozwój kartografii pruskiej, wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US „Minerwa", Szczecin 2013.

Dyplom za najlepszą książkę popularnonaukową:

Zbigniew Czarnuch, Posmakuj Witnicy: opowieści o sztuce warzenia piwa w ogóle, a piw lubuskich w szczególności, wydawca: Browar "Witnica", Witnica 2013.

Tadeusz Marcinkowski, Skarby pamięci, wydawca: Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Zielona Góra 2013.

Nagroda:

Przemysław Bartkowiak, Dzieje harcerstwa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989, wydawca: Pro Libris – Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, Zielona Góra 2012.

 

2012

 

Nominacje:

Dariusz A. Rymar, „Odblokować zakład!". Strajk w Zakładach Mechanicznych „Gorzów" w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 15-16 grudnia 1981 roku – geneza, przebieg i następstwa, wydawca: NSZZ „Solidarność" Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski 2012.

Dorota Bazuń, Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Magdalena Pokrzyńska, Matki Sybiraczki – losy i pamięć. Polskie kobiety zesłane w głąb ZSRR, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012.

Dyplom za najlepszą książkę popularnonaukową:

Zbigniew Czarnuch, Nad Wartą i wśród lasów. O dawnych i współczesnych mieszkańcach witnickich wsi, wydawca: Miejski Dom Kultury w Witnicy, Witnica 2012.

Irena Gatys, Roman Gatys, Żarska porcelana 1888-1945 Sorauer Porzellan, wydawca: „Chroma" Drukarnia Krzysztof Raczkowski, Żary 2012.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.