ksiązka  naszym  skarbemOd początku kwietnia w Filii nr 1 przy Ptasiej prezentujemy nową wystawę. Tym razem są to fotografie dla których natchnieniem stały się książki, stare, zabytkowe, bądź nowe księgozbiory i biblioteki naszego regionu. Wystawa wpisuje się w hasło obchodów tegorocznego Tygodnia Bibliotek „(Do)wolność czytania”. Na ekspozycji obejrzymy 48 fotografii, których przedmiotem jest interesująca książka, czasem tylko jej fragment, oraz sama biblioteka jako miejsce pełne zakamarków, tajemnic, klimatu sprzyjającego skupieniu, a czasem relaksowi. Nie bez znaczenia były dla fotografujących walory artystyczne i architektoniczne miejsc i przedmiotów, a także cymelia bibliotek: Uniwersytetu Zielonogórskiego, Norwida, poaugustiańskiej w Żaganiu, uczelnianej i publicznej w Sulechowie i kilku innych. Wierzymy, że wciąż aktualne jest zdanie – książka naszym skarbem, i że księgozbiory polskich bibliotek gromadzone od stuleci są dla nas gwarancją tożsamości i poczucia wolności.

Artystyczne zdjęcia wydobywające piękno książki i biblioteki zawdzięczamy pasji członków Klubu Fotograficznego Fotooko m.in.: Barbarze Konarskej, Reginie Chocha, Ewie Kwaśniewicz, Elżbiecie Gaińskiej, Teresie Brandyk, Beacie Wołyniec, Reginie Pawliczak, Krystynie Filmanowicz, Włodzimierzowi Włodarczakowi, Bolesławowi Polarczykowi, Jerzemu Staszewskiemu, Romanowi Grobarskiemu, Krzysztofowi Suboczowi. Kuratorem wystawy jest Bogdan Jan Springer.

Wystawę będzie można oglądać do 19 maja.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.