waskiewiczWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zaprasza 18 stycznia (czwartek) o godz. 18.00, Klub Pro Libris im. Andrzeja K. Waśkiewicza na promocję książki ANDRZEJ. Andrzej K. Waśkiewicz we wspomnieniach oraz spotkanie z redaktorką publikacji, dziennikarką i publicystką, żoną poety Anną Sobecką.

Anna Sobecka – Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Dziennikarka i publicystka zajmująca się problematyką kulturalną, artystyczną, społecznąi literacką. Tłumaczka literatury białoruskiej, przede wszystkim prozy i literatury faktu. Od 1971 roku pracuje w radiu. Początkowo w Zielonej Górze, później w Gdańsku. Przygotowuje audycje o różnej tematyce m. in. Radiowa Antologia Pisarzy Wybrzeża, Radiowy Exlibris, Kalejdoskop (magazyn mniejszości narodowych) czy Rodowody Pomorskie oraz relacje
i reportaże z wydarzeń kulturalnych. Współpracuje z programem Polskiego Radia w Warszawie. Za pracę na antenie radiowej otrzymała „Bursztynowy mikrofon”. Stypendystka Miasta Gdańska w dziedzinie kultury. W latach 1976–1982 była w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Od 1982 należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Żona poety Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza.

Andrzej Krzysztof Waśkiewicz — ur. 22 czerwca 1941 r., zm. 11 lipca 2012 r. Poeta, krytyk literacki, historyk literatury. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Zadebiutował w latach 60. XX wieku, jest autorem ponad trzydziestu książek, redaktorem i współredaktorem wielu czasopism kulturalnych, a także tomów prac zbiorowych, licznych antologii i wyborów wierszy poetów różnych pokoleń. Do końca życia redagował dwumiesięcznik „Autograf”.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.