plakat. Krajobraz dziedzictwaOd 9 września w łączniku Biblioteki Pana Kleksa WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze można oglądać wystawę przygotowaną w ramach obchodów 25. Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczny temat „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu" przedstawia krajobraz, jako zapis życia i działalności pokoleń naszych przodków. Krajobrazy  w tym przypadku to nie krajobrazy przyrodnicze, a raczej krajobrazy historyczno-kulturowe Zielonej Góry. Krajobraz przyrodniczy jest tłem dla miasta, które występuje w roli głównej. Na tle miasta jest człowiek, w otoczeniu, w którym żyje i pracuje. I to otoczenie zmienia. Oglądamy zmiany, które dokonywały się tu na przestrzeni prawie stu lat.

Na wystawie prezentujemy stare zdjęcia, których tematem jest Zielona Góra i jej okolice. Wieś podzielonogórska sprzed lat. Roboty w polu, zagrody wiejskie, odświętne, wyjątkowe dni.  Krajobraz przemysłowy miasta, szkolnictwo i służba zdrowia. Wszystko to tworzy klimat tamtych lat na tym terenie. Łącznikiem między starymi fotografiami, a czasami współczesnymi są pasjonaci, którzy  te zdjęcia kolekcjonują. Fotografie mimo, że nie dotyczą powiązań rodzinnych, narodowych to są przedmiotem wielkiej pasji, troski o wspólne dziedzictwo. Krajobraz w dosłownym znaczeniu schodzi na dalszy plan, jest tylko tłem do tego co stanowi temat zdjęcia. Zapis działalności przeszłych pokoleń. Na uwagę zasługuje fakt, że i pokoleń Polaków, i Niemców, a mimo to mamy jednakowy sentyment do zdjęć, miejsc, osób. Wielu zielonogórzan pasjonuje się odkrywaniem klimatów starej, jeszcze przedwojennej Zielonej Góry. Oglądając takie zdjęcia każdy szczegół fotografii jest ważny. Budynki, których już nie ma, gdzie były te winnice na miejscu których stoją teraz bloki mieszkalne. Którędy przebiegała ta czy inna ulica, jak wyglądał ten czy inny park miejski, lub wnętrza w których żyli i pracowali zielonogórzanie. Krajobraz kulturowy Zielonej Góry podlega ciągłym zmianom. To ważne, żeby zachować ślady poprzedniego dziedzictwa. Na tej bazie lub miejscu pojawiają się nowe elementy krajobrazu. Tak przyrodniczego, jak i tworzonego przez wciąż nowe społeczności i mieszkańców. Wraz z upływającymi latami w kolejnych pokoleniach zielonogórzan  budzi się poczucie ciągłości ze społecznością Zielonej Góry sprzed lat. W krajobrazie miasta zachodzą zmiany, ale w poczuciu coraz większego szacunku do dokonań poprzedników. Budzi to poczucie identyfikacji i dumy. Wystawa  adresowana jest zarówno do dawnych mieszkańców Zielonej Góry, Niemców, pokolenia pionierów, które przybyło do miasta zaraz po wojnie, jak i młodych ludzi, dla których Zielona Góra to rodzinne miasto. Mają sentyment do swojej miejscowości, ciekawi są każdej zmiany jaka tu się dokonała na przestrzeni  lat. W krajobrazie, w ludziach, w urbanistyce, życiu codziennym. Dzielą  się nią choćby na Facebooku.

Na wystawie prezentujemy ok. 70 fotografii. Pochodzą one ze zbiorów Pana Leszka Pendasiuka – członka Zarządu Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry, znawcy i miłośnika miasta. Dziękujemy za możliwość ich zaprezentowania i życzliwą współpracę.

Wystawa czynna do 30 września br. w godzinach otwarcie biblioteki.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.