ODMIENNOSCWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida oraz Lubuskie Stowarzyszenie Malarzy-Rzeźbiarzy-Fotografików "Marfo" działające przy Lubskim Domu Kultury zapraszają 4 lipca, godz. 17.00 na wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby Przez odmienność w Galerii Biblioteki Norwida.Autorami prac są Elżbieta  Balicka, Elżbieta  Mikoś, Krzysztof Kasowski i Janusz  Orzepowski.

W  latach  80-tych  z  inicjatywy plastyka  LDK  Janusza  Orzepowskiego  powstała  nieformalna  grupa  plastyczna  Klub  Twórczy MARFO skupiająca  środowisko  lubskich  plastyków. Od  grudnia 2004 grupa rejestruje się jako Lubuskie Stowarzyszenie Malarzy, Rzeźbiarzy, Fotografików MARFO. Pierwszym  prezesem stowarzyszenia  był Wiesław Załucki, wiceprezesem  Janusz  Orzepowski, który  od  2006  do  chwili  obecnej  pełni  funkcję  prezesa. Stowarzyszenie jest  wspierane  przez  Lubski  Dom Kultury. Dotację na organizację działań plastycznych pozyskuje od burmistrza Lubska. Stowarzyszenie  zorganizowało między  innymi;

2004 – pierwsza  wystawa  prac LS MARFO

2005  – aukcja  obrazów, wystawy  autorskie  w  witrynach  sklepowych  Lubska

2005, 2011, 2016 – plenery i  wystawy poplenerowe

2006, 2007 – murale, graffiti w  Lubsku

2006-2014 – liczne konkursy  plastyczne  i  wystawy pokonkursowe

2015 – warsztaty  malarskie

Wystawa  czynna  do  31.07.2017. Zapraszamy!

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.