Obradujące w dniu 19 czerwca 2017 r. jury w składzie:

Przewodniczący:

Jiři Srna (Czechy)- grafik i rysownik, członek Czeskiej Unii Karykaturzystów

Członkowie:

Ryszard Błażyński  –  koneser, znawca rysunku satyrycznego, członek Stowarzyszenia
Polskich Artystów Karykatury w Warszawie

Paulina Komorowska-Birger – artysta plastyk, dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wojciech Kozłowski - znawca sztuki nowoczesnej, dyrektor BWA Zielona Góra

Elżbieta Laskowska – dyrektor Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie

Igor Myszkiewicz - artysta plastyk, adiunkt w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Robert Rudiak – prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT

zapoznało się z 769 pracami nadesłanymi na konkurs przez 243 autorów z 45 krajów i przyznało następujące nagrody regulaminowe:

GRAND PRIX – Lothar Otto (Niemcy)

I NAGRODA – Břetislav Kovařik (Czechy)

II NAGRODA – Bernard Bouton (Francja)          

III NAGRODA  – Sławomir Łuczyński (Polska)

 Grand Prix - Lothar Otto Niemcy  I nagroda - Bretislav Kovarik Czechy  II nagroda - Bernard Bouton Francja  III nagroda - Sławomir Łuczyński Polska

Grand Prix
Lothar Otto (Niemcy) 

I nagroda
Bretislav Kovarik (Czechy) 
II nagroda
Bernard Bouton (Francja) 
 III nagroda
Sławomir Łuczyński (Polska)

 

Organizatorzy sukcesywnie pozyskują sponsorów. Jak dotąd przyznano następujące nagrody specjalne:

Anna Damicz-Wejs (Polska) – nagroda specjalna ufundowana przez Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie

Anna Damicz-Wejs Polska - nagroda Muzeum Karykatury

Grzegorz Szumowski (Polska) - nagroda specjalna ufundowana przez Zielonogórski Ośrodek Kultury

Grzegorz Szumowski Polska - nagroda ZOK

Jitet Kustana (Indonezja) - nagroda specjalna ufundowana przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury w Warszawie

Jitet Kustana Indonezja - nagroda SPAK

Constantin Sunnerberg (Belgia) - nagroda specjalna ufundowana przez Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze

 Constantin Sunnerberg Belgia - nagroda BWA

Czesław Przęzak (Polska) - nagroda specjalna ufundowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Czesław Przęzak Polska - nagroda BN

Krzysztof Grzondziel (Polska) - nagroda specjalna ufundowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Krzysztof Grzondziel Polska - nagroda BN

Józef Jurczyszyn (Polska) - nagroda specjalna ufundowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Józef Jurczyszyn Poilska - nagroda BN

Ilya Katz (Izrael) - nagroda specjalna ufundowana przez Uniwersytet Zielonogórski

Ilya Katz Izrael - nagroda UZ

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

 

 6 8   10  
 12  13  15  
 19  21  14  

             

Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Zielona Góra

logo Zielonej Góry

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.