Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza w Filii bibliotecznej mieszczącej się w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

1. Wymagania w zakresie kwalifikacji:

 • ukończone studia wyższe, preferowany kierunek bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • znajomość biblioterapii, bajkoterapii, arteterapii,
 • znajomość podstaw andragogiki i umiejętność prowadzenia zajęć animacyjnych z dziećmi,
 • znajomość podstaw psychologii społecznej,
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu zwłaszcza z osobą chorą,
 • empatia, życzliwość, otwartość,
 • wysoka odporność psychiczna,
 • znajomość pracy bibliotekarskiej i rynku wydawniczego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów MS Office,
 • samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Praca bibliotekarza polegać będzie na obsłudze użytkowników na miejscu oraz na oddziałach szpitalnych w tym na oddziale dla dzieci oraz współpraca z hospicjum.

2. Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z dokładnym opisem przebiegu wykształcenia i doświadczenia zawodowego
 • list motywacyjny
 • odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i umiejętności
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida, al. Wojska Polskiego 9 (pok. nr 203 - sekretariat) z dopiskiem: nabór na stanowisko bibliotekarza.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.