Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

 oraz partnerzy:

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny,
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego,
Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

zapraszają do udziału w warsztatach, które towarzyszyć będą międzynarodowej konferencji naukowej: „Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – inkluzja w świece informacji i kultury  -teoria i praktyka”, Zielona Góra 8-9 listopada 2016. Warsztaty skierowane są do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i udoskonaleniem praktycznych umiejętności w zakresie obsługi użytkowników z niepełnosprawnością.

Tematyka warsztatów obejmować będzie następujące obszary:

1. „Profesjonalna obsługa osoby niepełnosprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad savoir vivre w obszarze pomocy osobie z dysfunkcją wzroku”.

Termin: 8 listopada 2016 r.

Miejsce: Zielona Góra, WiMBP im. C. Norwida
Koszt udziału: 150 zł/osoba

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
- niepełnosprawność – omówienie zagadnienia, definicja medyczna, społeczna, prawa osób niepełnosprawnych w Polsce
- bariery – informacyjne, komunikacyjne i architektoniczne
- zasady savoir vivre
- komunikacja z osobami niepełnosprawnymi / jak pomagać
- obsługa klientów z dysfunkcjami – szczegółowe omówienie zasad obsługi osób niepełnosprawnych, rola asystenta osoby niepełnosprawnej i psa przewodnika.
Warsztaty poprowadzą trenerzy Fundacji „Szansa dla Niewidomych”

2. „Praca z osobami z niepełnosprawnością ruchu”
Termin: 8 listopada 2016 r.
Miejsce: Zielona Góra, WiMBP im. C. Norwida
Koszt udziału: 150 zł/osoba
Warsztaty poprowadzą osoby niepełnosprawne. Uczestnicy zajęć zapoznają się z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności ruchowej oraz obsługą sprzętu, takiego jak: wózki, balkoniki.
Zajęcia poprowadzą przedstawiciele Stowarzyszenia Grupa Aktywnej Rehabilitacji.

3. „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”
Termin: 9 listopada
Miejsce: Zielona Góra, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
Koszt udziału: 150 zł/osoba

Uczestnicy dowiedzą się, co należy zrobić, aby biblioteka stała się przyjazna osobom z autyzmem, jak rozpoznać czytelnika z zaburzeniami autystycznymi i jak radzić sobie z jego obsługą w różnych sytuacjach. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wydane przez SBP oraz poradnik „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”. Biblioteka, z której pracownik uczestniczył w szkoleniu zostanie umieszczona na mapie bibliotek przyjaznych autystom. Mapa prezentowana jest na portalu www.sbp.pl i na stronie Fundacji SYNAPSIS.

Szkolenie poprowadzą trenerzy z Fundacji SYNAPSIS i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej, znajdującego się pod adresem http://goo.gl/forms/av4Z6efBwOkdeoyk1

bądź przesłanie wypełnionego formularza (wzór w załączeniu) pocztą tradycyjną na adres:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze Dział Badań, Analiz i Metodyki Al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra 8 skr. poczt.170 oraz  dokonanie wpłaty do 15 października br. Szczegóły płatności podane zostaną w mailu po dokonaniu rejestracji.

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń. W cenę warsztatów wliczony jest obiad oraz przerwy kawowe w trakcie trwania szkolenia.

Kontakt do organizatorów warsztatów:
dbaim@wimbp.zgora.pl
tel. (68) 45 32 619

deklaracja udziału w warsztatach WORD

deklaracja udziału w warsztatch PDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.