ZAŁĄCZNIK

do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Cennik opłat

1.

koszt karty bibliotecznej

5,00 zł

2,50 zł emeryci i renciści

2.

opłata za nieterminowy zwrot książki i książki mówionej (na taśmach lub płytach audio/mp3) wypożyczonej

0,10 zł za każdy rozpoczęty dzień / za wol.

3.

opłata za nieterminowy zwrot książki wypożyczonej za kaucją

2,00 zł za każdy rozpoczęty dzień / za wol.

4.

opłata za nieterminowy zwrot multimediów

2,00 zł za każdy rozpoczęty dzień / za wol.

5.

opłata za zniszczenie zabezpieczeń elektronicznych

5,00 zł

6.

opłata za nieterminowy zwrot odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak Plus” i czytnika typu "PocketBook"

5,00 zł

7.

koszt wypożyczenia międzybibliotecznego od przesyłki

wg stawek obowiązujących w dniu wysłania przesyłki, ustalonych przez Pocztę Polską S.A. + 1 zł tytułem kosztów administracyjnych

8.

koszt wydruku A 4 czarno-białego

0,30 zł za str.

9.

koszt wydruku A 4 kolorowego

2,50 zł za str.

10.

Skanowanie materiałów wyd. od 1946 r. format A 4

1,00 zł za str.

11.

Skanowanie materiałów wyd. do 1945 r., zabytkowych, o szczególnej wartości artystycznej format A4

3,00 zł za str.

12.

Ksero A4 druk czarno-biały

0,30 zł za str.

13.

Ksero A3 druk czarno-biały

0,50 zł za str.

14.

Ksero A4 kolor

2,50 zł za str.

15.

Ksero A3 kolor

5,00 zł za str.

16.

Koszt wysłania upomnienia ostatecznego listem poleconym

wg stawek obowiązujących w dniu wysłania listu poleconego, ustalonych przez Pocztę Polską S.A. + 1 zł tytułem kosztów administracyjnych

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.