Lubuski Wawrzyn Literacki

Jury Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w składzie:

- przewodniczący: Sergiusz Sterna-Wachowiak;

- członkinie: dr hab. Małgorzata Mikołajczak, prof. UZ; dr Katarzyna Taborska, PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim;

- sekretarz: Małgorzata Domagała (WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze)

w posiedzeniu z dnia 13 lutego 2015 roku postanowiło przyznać nominacje i wyróżnienia dla następujących pozycji:

- Renata Diaków, Artysta zmartwychwstały. Żywot w piętnastu stacjach (powieść), wydawca: Wydawnictwo Innowacyjne „Novae Res", Gdynia 2014,

- Marek Jurgoński, Mniejsza epopeja (poemat), wydawca: Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica", Zielona Góra 2014,

- Zygmunt Marek Piechocki, Czerpanie z pustki. Poezje wybrane, wydawca: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014,

- Jolanta Pytel, Poza czasem (poezje), wydawca: Wydawnictwo „Organon", Zielona Góra 2014,

- Czesław Sobkowiak, Światło przed nocą (poezje), wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014,

- Anna Tokarska, Wiersze wybrane, wydawca: Wydawnictwo „Pro Libris" Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w koedycji z Lubuskim Stowarzyszeniem Miłośników Działań Kulturalnych „Debiut", Zielona Góra 2014.

Lubuski Wawrzyn Naukowy

Jury Lubuskiego Wawrzynu Naukowego  w składzie:

- przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski);

- członkowie: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (PWSZ w Gorzowie Wlkp.), prof. dr hab. inż. Marian Miłek (PWSZ w Sulechowie), dr hab. Tomasz Jurek, prof. AWF (ZWKF w Gorzowie Wlkp.);

- sekretarz: dr Paweł Liefhebber (WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze)

w posiedzeniu z dnia 12 lutego 2015 roku postanowiło przyznać nominacje i wyróżnienia dla następujących pozycji:

-Tomasz Andrzejewski, Marcin Kula, Siedlisko poprzez wieki. Z dziejów zamku Karolat, wydawca: Wydawnictwo Reklamowe MARTINUS : na zlec. Fundacji Karolat, Siedlisko 2014,

- Małgorzata Konopnicka, Oficer – urzędnik – dworzanin. Kariery szlachty śląskiej w państwie pruskim (1740-1806), wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014,

- Robert Piotrowski, 100 lat Parku Róż. Park miejski od Cesarza Wilhelma do dziś, wydawca: Stowarzyszenie Promocji Kultury „Kamienica", Gorzów Wielkopolski 2014,

- ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945-1989. T.1, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014,

- Marceli Tureczek, Ziemia Lubuska. Społeczny wymiar dialogu o przeszłości i tożsamości, wydawca: Stowarzyszenie Czas A.R.T. ; Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział Zielona Góra, Międzyrzecz ; Wschowa ; Zielona Góra 2014.

 

Lubuski Wawrzyn Dziennikarski

Jury Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego  w składzie: 

- przewodniczący: prof. dr hab. Marian Bugajski (Uniwersytet Zielonogórski);

- członkowie: dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Jerzy Domański (redaktor naczelny tygodnika „Przegląd");

- sekretarz: dr Robert Rudiak (WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze)

w posiedzeniu z dnia 17 lutego 2015 postanowiło przyznać nominacje i wyróżnienia dla następujących pozycji:

- Leszek Kalinowski za artykuły publicystyczne i reportażowe: „Jak Gabrysia twarz odzyskała", „W Polsce? Ale Ameryka", „Pierwszy raz? Internet rozpiął jej stanik i...", „Ta przyjaźń jest jak statek. Nawet, gdy nie widać jej na horyzoncie, nie tonie",

- Donat Linkowski za audycje radiowe „Ziemia i Pieśń I", „Ziemia i Pieśń II", „Na swojską nutę" i „Donata swojskie klimaty"

- Maja Sałwacka za reportaże prasowe: „Musisz pochować 3 milimetry", „Żyć na konto Nowickiego", „Siedem" i „To nie była śmierć z miłości",

- Artur Wiszniewski za reportaże telewizyjne: Zatrute pole", „Ja ci zagram, a ty żyj", „Prawo ojca" i „Takie są czarne pasy";

- Marzena Wróbel-Szała za reportaże radiowe: „Komin niezgody", „Śladem dziadków naszych", „Cyprian, czas wstawać" i „Tajemnice Joanny"


.statuetki

 

Gala wręczenia Lubuskich Wawrzynów 2014

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.