Zapraszamy do zapozoznania się z wynikami badań prowadzonych przez Dział Bdań Analiz i Metodyki Wojewodzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.