Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami siedmiu powiatów południowej części województwa lubuskiego w zakresie realizacji przez nie zadań ustawowych, wynikających z ustawy o bibliotekach. Ponadto udziela tym bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej. Prowadzi także badania stanu i stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników oraz analizy stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek terenowych.
Zadania te WiMBP realizuje w stosunku do 150 bibliotek terenowych, które usytuowane są w powiatach: krośnieńskim, nowosolskim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żagańskim i żarskim.

Aktualności dla bibliotek terenowych znajdują się na stronie Działu Badań, Analiz i Metodyki:

dbaim.biblioteka.zgora.pl

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.