PLAKAT KLEKSOMANIA 2021Kleksomania 2021

Czas zacząć nasz coroczny konkurs wiedzy o książkach Jana Brzechwy, w których występuje Ambroży Kleks. Tym razem przedmiotem zabawy będzie 3 część przygód nieco ekscentrycznego nauczyciela, czyli „Tryumf Pana Kleksa”. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

Etap Pierwszy - 20 października: test wiedzy o książce. Przystąpić mogą do niego najwyżej trzy trzyosobowe drużyny z danej szkoły, składające się z uczniów klas IV i V. Po 40 pytaniowym teście, zostaną wyłonione 3 zwycięskie drużyny.

Etap Drugi - 4 listopada: zadania i zabawy luźno związane z książką, oceniane przez czujne oko jurorów. Uczestniczyć w nim będą zwycięskie drużyny z pierwszej części. Będzie wesoło, będzie dużo śmiechu i szczypta rywalizacji. Każda z tych drużyn będzie już wygrana, jednakże tytuł Kleksomaniaka 2021 jest tylko jeden.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 października, w formie mailowej na adres: biblioteka.pana.kleksa@biblioteka.zgora.pl.

Zgłosić drużynę może tylko nauczyciel danej szkoły. Należy w temacie maila wpisać: Kleksomania 2021 zgłoszenie.
Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska uczestników, klasę, do której uczęszczają, imię i nazwisko opiekuna przygotowującego, jego numer telefonu oraz dokładny adres szkoły wraz z aktualnym adresem mailowym.
W tym roku zwycięzcy pierwszego etapu, oprócz nagród indywidualnych, otrzymają także warsztaty twórcze, z lokalną artystką Anną Witkowską dla całej klasy.

Konkurs Kleksomania 2021 jest częścią projektu ministerialnego „rozCZYTAJmy się!”, który został sfinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, za co ogromnie dziękujemy.

Regulamin Konkursu

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.