XL SPOTKANIE ZESPOŁU DS. BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ ZG SBP „POTENCJAŁ INFORMACYJNY REGIONALNYCH ZBIORÓW I BAZ DANYCH – NARZĘDZIA I METODY ICH WYKORZYSTANIA”

Termin: 30 września-1 października 2021 r.

Miejsce: Obrady odbędą się w Sali im. Janusza Koniusza Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej (30 września – 1 października 2021 r.), al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra

 

PROGRAM

30 września 2021 r. (czwartek)

10.00-10.30 Rejestracja uczestników

10.30-10.40 Rozpoczęcie konferencji – dr Andrzej Buck, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze; Marzena Przybysz, Przewodnicząca Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

10.40-11.00 Archiwum i laboratorium – odkrywanie literackiego dziedzictwa regionu, prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, wykładowczyni Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierowniczka Zakładu Literaturoznawstwa, badaczka literatury regionalnej, w perspektywie nowych orientacji metodologicznych (zwłaszcza w kontekście badań kulturowych i geopoetyki)

11.00-11.20 Bibliografia Ziemi Lubuskiej 1945-2021 – wyzwania i problemy, Anna Urbaniak, bibliograf z Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

11.20-11.40 Potencjał informacyjny Bibliografii Historii Śląska, dr hab. Zdzisław Gębołyś, wykładowca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 1988 roku członek Zespołu Bibliografii Historii Śląska

11.40-12.00 Duch się we mnie wichrzy..., czyli o próbach stosowania deskryptorów Biblioteki Narodowej w bibliografii Małopolski, Wojciech Kowalewski, Joanna Grzeszczuk, członkowie Zespołu ds.

Bibliografii Regionalnej Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

12.00-12.30 Przerwa na kawę

12.30-12.50 Hasła przedmiotowe bibliografii regionalnej wielkopolski w aspekcie deskryptorów Biblioteki Narodowej, Aneta Szczepaniak-Głębocka, kierownik Działu Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Hanna Grygiel, bibliograf z Działu Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

12.50-13.10 Prezentacja sponsorska Sygnity Business Solutions S.A.

Pandemia rozleniwia, czyli od bibliografii do biblioteki nie ruszając się z miejsca, Krzysztof Henne z Sygnity Business Solutions S.A.

13.10-13.30 DYSKUSJA

13.30-17.00 Spacer winiarski – zwiedzanie Zielonej Góry z przewodnikiem, obiad – wizyta w Muzeum Ziemi Lubuskiej, zwiedzanie jednej z zabytkowych piwnic winiarskich połączone z degustacja miejscowego wina, poznawanie zabytków zielonogórskiej starówki. Podczas degustacji odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Fedorowiczem – winiarzem, autorem książki Zaświaty. Opowieści o nieprzemijaniu (Kraków 2020) nominowanej do Nagrody Literackiej „Nike”.

19.30 Wieczorna kolacja winiarska (dla chętnych)

 

1 października 2021 r. (piątek)

9.00-10.00 Zwiedzanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

10.00-10.20 Bibliografia regionalna województwa kujawsko-pomorskiego, Bibliografia Wojewódzkiej

Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Bibliografia publikacji pracowników WBP-KK w Toruniu, Anna Broda, bibliograf z Działu Informacyjno-Bibliograficznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

10.20-10.40 Współczesne bibliografie lokalne na terenie Pomorza Zachodniego (przegląd prac), Sylwia Wesołowska, kierownik Działu Regionalnego Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie

10.40-11.00 Dokumenty Życia Społecznego z kolekcji Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – wyzwania i potencjały, Agnieszka Urbaniak, bibliograf z Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

11.00-11.20 Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa jako narzędzie pracy bibliotekarza. Digitalizacja zasobów regionalnych – oferta dla bibliotek, dr Przemysław Bartkowiak, kierownik Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

11.20-11.40 Przerwa na kawę

11.40-12.00 Nowosolska Biblioteka Tradycji Regionalnej – cele i założenia, Tomasz Jędraszak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli

12.00-12.20 System Komputerowej Ewidencji Publikacji (SKEP) jako baza dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wyzwania w dobie systemów typu CRIS, Beata Mirkiewicz, kierownik Działu Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

12.20-12.40 Zespół ds. bibliografii regionalnej. Sprawy bieżące, Marzena Przybysz, Przewodnicząca Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Narodowa w Warszawie

12-40-13.10 DYSKUSJA

13.10 OBIAD

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w programie

PROGRAM DO POBRANIA

WYDARZENIA NA FACEBOOKU 

KONFERENCJA 1KONFERENCJA 2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.