ULOTKA 1Od września do grudnia 2021 zielonogórska Biblioteka Norwida będzie realizowała cykl bezpłatnych zajęć teatralnych dla dzieci.

Projekt “1-2-3 TEATR” adresowany jest do uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej (7-9 lat).
Jego głównym celem jest zainteresowanie najmłodszych teatrem oraz literaturą dziecięcą. Na jego realizację biblioteka pozyskała środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Głównym celem zadania jest poszerzenie oferty biblioteki o zajęcia teatralne dla najmłodszych. Poprzez prowadzenie cyklicznych działań animujących czytelnictwo, warsztatów i zabaw parateatralnych na podstawie tekstów zawartych w publikacjach dla dzieci i młodzieży, ma zachęcić najmłodszych do czytania. Ważnym elementem projektu będzie zwrócenie uwagi uczestników na fakt, iż dla sztuki teatralnej bardzo ważną podstawą jest dobry tekst. A ten można znaleźć w ciekawych książkach. I to właśnie publikacje dla dzieci i młodzieży często są punktem wyjścia dla każdego przedstawienia teatralnego.

Dodatkowym celem projektu jest zainteresowanie dzieci sztuką teatralną oraz zachęcenie milusińskich do aktywnego udziału w kulturze. Ma on przybliżać najmłodszym specyfikę zawodu aktora i innych twórców teatru, pobudzać kreatywności dzieci, rozwijać twórcze myślenie i wrażliwość estetyczną, umiejętność wystąpień publicznych oraz współpracy. Dzieci będą tworzyły lalki, budowały scenografię i inne elementy teatru, a także będą współtworzyły spektakl teatralny.

Na uczestników czekają bardzo interesujące spotkania z twórczymi teatru: aktorem, dramaturgiem, lalkarzem, reżyserem i scenografem.

Udało nam się zaprosić do współpracy osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy artystycznej oraz pracy z dziećmi, na co dzień zajmujące się teatrem dziecięcym:
- Marcina Ryl-Krystianowskiego - aktora-lalkarza z Teatru Animacji w Poznaniu,
- Beatę i Artura Beling – aktorów, reżyserów, twórców Teatru Rozrywki „Trójkąt”,
- Dorotę Wilczyńską – dramatopisarkę i scenarzystkę, polonistkę i wieloletnią instruktorkę teatralną,
- Małgorzatę Paszkier-Wojcieszonek - reżyserkę, aktorkę, pedagożkę, specjalistkę ds. teatru w Zielonogórskim Ośrodku Kultury,
- Alicję Niewiadomską – scenografkę, instruktorkę teatralną, nauczycielkę w pracowni teatralnej w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze.
Część zajęć z dziećmi poprowadzi także animatorka, trenerka i pedagożka Anna Urbańska, pracowniczka Biblioteki Norwida.

Projekt zakłada stworzenie w przestrzeni bibliotecznej specjalnej strefy związanej z teatrem dziecięcym, w której ma zostać zaaranżowana przestrzeń sceniczna, wraz z elementami wielofunkcyjnej scenografii oraz kącik zawierający publikacje dla dzieci o tematyce teatralnej, rekwizyty, kostiumy i różne rodzaje lalek teatralnych.
Udział w projekcie będzie dla dzieci przede wszystkim zabawą, ale także ma dać im wiedzę na temat sztuki teatralnej. Uczestnicy projektu poznają różne formy teatralne, zawody związane ze teatrem, a także podstawy historii teatru. Poprzez aktywny udział w zajęciach animacyjnych i warsztatach prowadzących przez profesjonalistów, posiądą także umiejętności pozwalające im na rozwój swoich talentów w kierunku teatralnym. Interdyscyplinarny charakter działań, prowadzonych w atrakcyjny dla młodego odbiorcy sposób, pozwoli im rozwinąć talenty artystyczne.

Do udziału w wybranych zajęciach zaangażowani zostaną także chętni rodzice, dziadkowie oraz inni członkowie społeczności lokalnej.

Zajęcia będą odbywały się w Filii nr 4 i 9 przy ul. Podgórnej.

W projekcie zaplanowano 10 spotkań - w okresie od września do grudnia 2021.

Liczba osób mogących wziąć udział w projekcie jest ograniczona. Zapisy przyjmowane będą od 1 września br. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Filia nr 4 i 9, ul. Podgórna 45
tel. 68 45 26 334, 68 45 32 661, e-mail: filia4@wimbp.zgora.pl


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sporu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Wysokość dotacji: 16 480,00 zł
Całkowita wartość projektu: 20 640,00 zł
W tym wkład własny z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: 2 080,00 zł

 

REGULAMIN PROJEKTU

KARTA ZGŁOSZENIOWA

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

 

pasek

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.