To dla nas bardzo ważny dzień!  Właśnie dziś podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy we Wschowie, dotyczące tworzenia ,,Bibliografii Ziemi Lubuskiej''. Warto dodać, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie to pierwsza biblioteka z południowej części województwa lubuskiego, która przystąpiła do współtworzenia ,,Bibliografii Ziemi Lubuskiej''.
  To ważny krok do ulepszania i podnoszenia jej funkcjonalności dla użytkowników. Stanowi także ważny element dbałości o wysoki poziom merytoryczny oraz formalny bazy bibliograficznej. Bibliografia Ziemi Lubuskiej przez cały czas jest wzbogacana o nowe opisy bibliograficzne tworzone do tej pory tylko przez pracowników Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze - od czerwca 2021 roku również przez pracowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie. Nowymi źródłami, do tej pory nieobecnymi w Bibliografii Ziemi Lubuskiej, opracowywanymi bibliograficznie przez pracowników wschowskiej biblioteki są np. Głos Regionu, czy Panorama Leszczyńska. Mimo, iż czasopisma te gromadzą najczęściej piśmiennictwo spoza regionu lubuskiego, to często są też źródłem informacji o terenach znajdujących się na granicy województw – takich właśnie jak Wschowa.
  Przejęcie roli opracowania bibliograficznego czasopism gromadzonych przez obie biblioteki, pozwoli pracownikom Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej na efektywniejsze wykorzystanie pozostałego czasu na aktualizację istniejącej bazy i poszerzanie jej zasobu o nowe rekordy bibliograficzne. W ten sposób chcemy zapewnić użytkownikom Bibliografii Ziemi Lubuskiej jak najbardziej efektywną i relewantną odpowiedź na ich poszukiwania bibliograficzne, tym samym zwiększając użyteczność bazy jako narzędzia wykorzystywanego do badań nad regionem Ziemia Lubuska. Jednym z celów tworzonej przez obie biblioteki bibliografii jest przedstawienie piśmiennictwa dotyczącego regionu stanowiącego materiał źródłowy dla prac badawczych przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych oraz dla pasjonatów interesujących się naszym regionem. Bibliografia Ziemi Lubuskiej jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Warto wspomnieć, że jest ona wykorzystywana m.in. przez studentów, pracowników naukowych w trakcie pisania prac naukowych oraz przy powstawaniu różnych innych artykułów dotyczących Ziemi Lubuskiej. Baza dostępna jest dla czytelnika online.
Dziękujemy Pani Dyrektor Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie za obecność!

27ED95CF-7F4A-4FD4-840E-102C52712B43

EF9060FE-BAE1-4ECF-A301-851E7F382414

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.