Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży WIMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze już po raz 22 zorganizowało „Przegląd Mistrza Pięknego Czytania” - konkurs dla uczniów szkół podstawowych. W tym roku był on częścią projektu ministerialnego „rozCZYTAjmy się” finansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Przedmiotem konkursu było zaprezentowanie odczytu fragmentu wybranej przez siebie książki obyczajowej i przesłanie nagrania tej prezentacji wraz z kartą zgłoszenia do 22 maja 2021 do organizatora. W ramach projektu odbyły się także trzy warsztaty przygotowujące do udziału w przeglądzie, które były transmitowane na Facebooku Dziecięcych Filii Norwida.
Na konkurs wpłynęło 172 zgłoszenia. Przy ocenie i wyborze prac członkowie jury kierowali się następującymi kryteriami: zgodność z tematem, wyraz artystyczny, pomysłowość autora, poprawność i płynność odczytu.
Zgłoszenia były oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III, klasy IV - VI oraz klasy VII i VIII.

Jury w składzie: Elżbieta Wozowczyk-Leszko - przewodnicząca, Beata Sobicka–Kupczyk oraz Ida Ochocka postanowiło przyznać:

W kategorii klas I - III:

Tytuł mistrza Pięknego Czytania – Sozańskiemu Kryspinowi z klasy 3
II miejsce – Kamińskiemu Bartoszowi z klasy 2
III miejsce – Załuckiej Helenie z klasy 2

wyróżnienia dla:
Załęckiej Nikoli, Wójcik Anny, Targosz Bianki, Szczepana Tymoteusza, Maciuszonek Aliny, Laskowskiej Hanny, Kondriatiuk Julii, Januszewskiej Hanny, Gizy Kseni, Czecholińskiego Pawła, Ciesielskiego Juliusza, Chocholskiej Julii, Błażejewskiej Wiktorii

W kategorii klas IV- VI:

Tytuł Mistrza Pięknego Czytania – Kaszewskiemu Wiktorowi z klasy 4
II miejsce – Frątczak Emilii z klasy 6

Wyróżnienia dla:
Burzyńskiego Igora, Ciukowskiej Mai, Domagała Huberta, Duku Giulii, Sadowskiej Zofii

W kategorii klas VII- VIII:

Tytuł mistrza Pięnego Czytania – Grzebielskiej Paulinie z klasy 8
II miejsce – Regeńczuk Katarzynie Romie z klasy 7


Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, którzy podczas uroczystej Gali Mistrza, dnia 14 czerwca mieli okazję odebrać nagrody oraz wziąć udział w spotkaniu autorskim z Rafałem Witkiem. Kto nie mógł do nas dotrzeć, może odbierać nagrody, do końca sierpnia w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, w godzinach otwarcia biblioteki, po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.