Przypominamy, że nasza usługa „Książka z dostawą do domu” jest wciąż aktualna. Oferta skierowana jest głównie do seniorów, osób chorych i niepełnosprawnych, które nie mają możliwosci samodzielnego odbierania książek.
 
1️. Z usługi „Książka z dostawą do domu” mogą korzystać mieszkańcy Zielonej Góry, którzy ze względu na stan zdrowia (kwarantanna, izolacja, przewlekła choroba), wiek, stopień niepełnosprawności, nie mają innej możliwości wypożyczenia materiałów bibliotecznych.
2️. Usługa dostawy i ewentualnego odbioru (o którym mowa w punkcie 7) jest bezpłatna.
3️. Z usługi mogą korzystać tylko zarejestrowani użytkownicy (czytelnicy), którzy udostępnili Bibliotece swój adres e-mail i nr telefonu.
4️. Zbiory można zamawiać poprzez Informację Katalogową WiMBP: telefonicznie – 68 45 32 629 lub mailowo – katalog@wimbp.zgora.pl
5️. Materiały będą dostarczane do domów czytelników (na adres podany w systemie bibliotecznym) przez wolontariuszy raz w tygodniu 
(w środę lub w czwartek), po uprzednim telefonicznym umówieniu się z czytelnikiem.
6️. Wypożyczać można jednorazowo maksymalnie: 6️ książek, 6 audiobooków, 2 płyty CD,️ 2 płyty DVD na okres 28 dni.
Termin zwrotu wypożyczonych książek może zostać przesunięt tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników, zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.
7️. W przypadku, kiedy czytelnik nie może sam zwrócić materiałów wypożyczonych poprzez usługę "Książka z dostawą do domu", obowiązują te same procedury, jak przy ich wypożyczeniu, po kontakcie z pracownikiem Biblioteki. 
8️. W pozostałych kwestiach obowiązują przepisy Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.
 
Zapraszamy do korzystania!

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.