Uprzejmie informujemy, iż wypożyczone książki oraz inne materiały biblioteczne można już zwracać także w filiach, a nie tylko do biblioboxu przez gmachem głównym biblioteki.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.