Waskiewicz PlakatWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zaprasza 18 lutego br. godz. 18.00, Klub Pro Libris im. Andrzeja K. Waśkiewicza

na debatę literacką na temat roli Andrzeja K. Waśkiewicza jako redaktora, edytora, krytyka.

Uczestnikami debaty pn. Waśkiewicz dzisiaj będą: prof. Marian Kisiel – poeta, tłumacz, krytyk literacki, badacz literatury polskiej XX wieku z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Małgorzata Mikołajczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego, red. Eugeniusz Kurzawa i dr Andrzej Buck – WiMBP im. Cypriana Norwida/ PAN oddział w Krakowie.

Prowadzenie: dr Janusz Łastowiecki.

Po spotkaniu możliwość nabycia książek: Andrzej K. Waśkiewicz, oprac. Anna Sobecka z cyklu Zeszyty Bibliograficzne ZLP nr 3 i Andrzej Buck: Czasopisma literackie młodych i dla młodych po 1945 roku.

Andrzej K. Waśkiewicz urodził się 22 czerwca 1941 w Warszawie. Od 1946 mieszkał w Lubuskiem. Absolwent filologii polskiej UAM. Pracował krótko jako bibliotekarz w Zielonej Górze, potem przez wiele lat byt dziennikarzem i redaktorem ("Gazeta Chłopska", "Nadodrze", "Autograf", "MAW"). Jako poeta debiutował w 1961, jako krytyk w 1962. Publikował w wielu pismach regionalnych i ogólnopolskich oraz w prasie codziennej; współpracował z emigracyjnymi pismami "Oficyna Poetów" i "Kontynenty". Wydał ponad 40 książek, poetyckich i krytycznych oraz powieść. Autor pierwszego informatora o lubuskim środowisku literackim (1970). Związany z Orientacją Poetycką Hybrydy. Wraz z Jerzym Leszinem-Koperskim redagował „Generacje”, „Pokolenie które wstępuje”, „Debiuty poetyckie”, "Integracje".

Byt edytorem m.in. pism J. Brzękowskiego, T. Peipera, A. Sterna. Otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę im. Jarosława Iwaszkiewicza, Nagrodę Kulturalną Miasta Gdańska, Honorowy Lubuski Wawrzyn Literacki, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Od 1967 r. należał do ZLP. Od 1979 r. mieszkał w Gdańsku. Zmarł 11 lipca 2012 r.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.