"Wojciech Tochman w zielonogórskim Norwidzie" - Radio ZACHÓD - 22.10.2019

Radio Zachod 22.10.2019

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.