"Harry Potter, w jednym paluszku, czyli walka na wiedzę" - GAZETA LUBUSKA - 16.10.2019

Gazeta Lubuska 16.10.2019

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.