Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze - dr Andrzej Buck oraz kierownik Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej - dr Przemysław Bartkowiak zapraszają na cykl spotkań w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych.

  

Konwersatoria bibliotekoznawcze

Plan spotkań na rok akademicki 2019/2020

 

20 listopada 2019 r.

dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Rola bibliotek w budowaniu kapitału społecznego

 

11 grudnia 2019 r.

dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu i nowych mediów. Perspektywa psychologiczno-informatologiczna

 

15 stycznia 2020 r.

dr Joanna Kapica-Curzytek (Uniwersytet Zielonogórski)

Biblioteka jako przestrzeń edukacji międzykulturowej

 

19 lutego 2020 r.

prof. zw. dr hab. Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Rygor i marzenie. Dzieło Andrzeja K. Waśkiewicza

 

18 marca 2020 r.

prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak (Uniwersytet Łódzki)

Rola marketingu wewnętrznego w zarządzaniu bibliotekami

 

15 kwietnia 2020 r.

prof. zw. dr hab. Elżbieta Zybert (Uniwersytet Warszawski)

Rola GLAM w pielęgnowaniu polskiego dziedzictwa, na przykładzie Polskiego Ośrodka Katolickiego w Martin Coronado, Argentyna

 

20 maja 2020 r.

Katarzyna Hryniewicka (Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku)

Literacki zwierzyniec (co czytać dzieciom)

 

Wykłady połączone z dyskusją będą się odbywać w Sali Wykładowej im. dr. Grzegorza Chmielewskiego WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Dwie pierwsze prelekcje rozpoczną się o godzinie 9.30, natomiast o godzinie późniejszych spotkań będziemy informować w osobnych komunikatach zamieszczonych na stronie internetowej www.biblioteka.zgora.pl

Spotkania w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych odbywają się przy wsparciu finansowym Miasta Zielona Góra.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.