Anna TokarskaWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida planuje w najbliższym czasie wydanie tomiku wierszy zebranych Anny Tokarskiej - poetki, zwanej zielonogórską Poświatowską, autorki kilku tomików poetyckich. Jej ponadczasową twórczość chcielibyśmy zawrzeć w jednej starannie wydanej publikacji. Będzie to ukłon dla samej poetki, patronki naszego Festiwalu Literackiego Proza Poetów oraz jej twórczości. Cel ten osiągniemy dzięki Państwa życzliwości i hojności!
Proponujemy udział w zbiórce finansowej za pośrednictwem https://zrzutka.pl/x72erw

Zachęcamy do udziału w naszej inicjatywie!

Ofiarodawcy, którzy w znaczącym stopniu przyczynią się do finansowego wsparcia naszej inicjatywy otrzymają gratisowe numery wierszy Tokarskiej.

Anna Tokarska – poetka. Urodziła się 17 lutego 1936 roku w Łodzi. Ukończyła filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Debiutowała wierszem w 1964 roku w „Nadodrzu". Jej utwory tłumaczono na język niemiecki. Otrzymała Lubuski Wawrzyn Literacki (2002). Należała do Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy, Koła Młodych Pisarzy przy ZO ZLP (1970-1974) i Klubu Początkujących Literatów przy ZLP (1975-78) w Zielonej Górze. W latach1976-1981 należała do Związku Literatów Polskich. Zmarła 28 października 2013 roku w Zielonej Górze.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.