wyspianskiWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zaprasza na wystawę Stanisław Wyspiański – 150. rocznica urodzin z prywatnych zbiorów Zbigniewa Załuskiego, kolekcjonera, bibliofila, podróżnika, pasjonata twórczości Stanisława Wyspiańskiego, członka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze.

Prezentowana w 150. rocznicę urodzin wybitnego artysty, malarza, poety, dramaturga, inscenizatora, reformatora teatru, wystawa przedstawia bibliofilskie wydania dzieł Stanisława Wyspiańskiego, m.in.  publikacje o twórczości artysty, w szczególności – literackiej, malarskiej i teatralnej. Możemy zobaczyć także kolekcję programów teatralnych, afisze, kartki pocztowe, reprodukcje w światłodruku. Wśród materiałów bogaty zbiór wydań „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego oraz czasopisma m.in. „Tygodnik Illustrowany” z 1907 r., „Kuryer Literacko-Naukowy” z 1931 r., „Gazeta Literacka” z 1931 r. oraz  „Czas” z 1932 r. – numer w całości poświęcony pamięci Stanisława Wyspiańskiego. Na wystawie eksponowane są także reprodukcje obrazów m.in. „Wyspiański. Autoportret” , „Macierzyństwo 1901, „Główka Helenki”, „Helenka 1900”.

Wystawa czynna do 2 marca 2019 r.

Zbigniew Załuski – kolekcjoner, bibliofil, podróżnik, działacz społeczny. Członek regionalnych organizacji kulturalnych i turystyczno-krajoznawczych. Wielbiciel malarstwa, muzyki i teatru.
Od dziesięcioleci zamiłowany w twórczości Stanisława Wyspiańskiego początkowo w plastycznej, później literackiej a następnie w każdej dziedzinie jego aktywności twórczej.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.