Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
03 Grudzień 2021
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Sesja Rady Miata

Data: Wt. 21 Gru, 2010 10:00

news365.pl


 

Biuro Rady Miasta informuje, że Przewodniczący Rady zwołał III sesję Rady Miasta Zielona Góra, w dniu 21 grudnia 2010 r. o godz. 9,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze z corocznej wpłaty nadwyżki środków obrotowych uzyskanych z prowadzonej gospodarki odpadami - druk nr 12,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta zakładom budżetowym na rok 2010 - druk nr 13,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości - druk 
nr 15,

4) określenia wzorów formularzy podatkowych - druk nr 14,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 16,

6) zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2010 r. - druk nr 17,

7) wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Zielona Góra na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 18,

8) wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Zielona Góra na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 19,

9) ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 20,

10) ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 21.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie sesji.

 


 

W internecie:
Sesje Rady Miasta
Realizacja sesji Rady Miasta

 


www.wimbp.zgora.pl

 

zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu